Mejor werd in 2015 opgericht door David Harreman. Kenmerkend voor dit Rotterdamse kantoor zijn toegankelijkheid, vriendelijkheid, creativiteit en daadkracht. De missie van Mejor is het verder brengen van ondernemers en ondernemingen, met het juiste advies op het juiste moment. Niet voor een goede, maar voor een betere balans!

De ondernemer centraal
Mejor stelt de ondernemer centraal. Ondernemers nemen risico’s daar waar hart en kennis aanwezig zijn, op andere vlakken behoeven ze advies. Op fiscaal gebied bijvoorbeeld. Een helder advies attendeert de ondernemer op mogelijk aanwezige risico’s. Een belangrijke taak en doelstelling van Mejor is om ondernemers zodanig te adviseren, dat helder is welke actie leidt tot welke gevolgen en risico’s. Mejor begeleidt de ondernemer tot het nemen van een gedegen besluit omtrent fiscale vraagstukken. Dáár zijn hart en kennis van Mejor aanwezig.

Mejor treedt graag op als sparringspartner voor ondernemers

Specialisaties: vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting
Mejor voegt de daad bij het woord en streeft naar een zo concreet mogelijke dienstverlening. Met adviezen die leiden tot acties. Aangiften die correct én tijdig worden gedaan. Met jaarrekeningen die een getrouw beeld geven van de positie van de onderneming. Dát moet allereerst op orde zijn om verder te kunnen bouwen. Een specialisatie in vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor ondernemers zorgt ervoor dat Mejor de ondernemer van gedegen advies kan voorzien.

Mejor werkt samen met diverse partners, waardoor een passend consult – ongeacht de specialisatie – gegarandeerd is. Niet alleen op fiscaal gebied, maar ook bij de verstrekking van Accountancy diensten maakt Mejor gebruik van externe specialisten en partners. Mejor stelt indien gewenst tevens de jaarrekening samen en voorziet deze van een samenstellingsverklaring.

Mejor Tax: voor een betere fiscale balans!

Goed advies verdient zich terug
Hoewel ondernemers zich vaak terdege beseffen dat goed advies zich terugverdient, is het handig om van te voren precies te weten waar je aan toe bent. Mejor maakt vooraf prijsafspraken over de te verrichte diensten, zodat ondernemers nooit voor onaangename verrassingen komen te staan.

Waarom Mejor?
Met een specialisatie in vennootschap- en inkomstenbelasting heeft Mejor veel ervaring met het opstellen van beide, voor een zeer uiteenlopend klantenbestand. Van het indienen van de aangifte tot de afwikkeling met de Belastingdienst: alles wordt hierbij verzorgd. Door een samenwerking met andere fiscaal specialisten kan Mejor u bovendien op alle vlakken voorzien van optimale advisering.

Heeft u behoefte aan een betere fiscale balans?
Heeft u behoefte aan een betere fiscale balans?

“Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost en ook niet wat onwetendheid aanricht.”

Alexander Rinnooy Kan