VOOR EEN BETERE

FISCALE BALANS

Mejor biedt Fiscale Advisering en Fiscale Compliance als voornaamste diensten. Een specialisatie in vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting garandeert ondernemers van adviezen die stevig inspelen op enerzijds de positie en wensen van het bedrijf en anderzijds anticiperen op de geldende wet- en regelgeving. Met als doel ondernemingen te ontzorgen, biedt Mejor indien gewenst en aanvullend ook Accountancy en Administratieve Dienstverlening aan.

Fiscale advisering

Mejor beschikt over gedegen kennis van belastingwetgeving en kan daarmee veel voor u als ondernemer betekenen. Goed advies kan u veel problemen besparen. Elk jaar vinden er namelijk wijzigingen plaats in de fiscale wetgeving die van invloed zijn op de fiscale positie van uw onderneming. Ook voor alles rondom de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bent u bij Mejor aan het juiste adres. Goed fiscaal advies bespaart u geld: daar komt het in een notendop op neer. Daarmee overstijgt dit onderwerp het ‘noodzakelijk kwaad’ en moet het als essentieel onderdeel van gedegen bedrijfsvoering worden beschouwd. Uiteraard zijn de fiscale regels hierbij het uitgangspunt, en laten wij die nu kennen als ons broekzak!

Fiscale compliance

Mejor vindt het belangrijk dat cliënten kunnen focussen op waar het voor hen écht om gaat: het leiden van hun organisatie. Dat is de ware uitdaging voor ondernemers. Voor uitdagingen rondom veranderende fiscale wet- en regelgeving of de aangifte vennootschapsbelasting is Mejor er om u te adviseren, bij te staan en werk uit handen te nemen. Hoewel vennootschaps- en inkomensbelasting door ondernemers vaak als ‘moetje’ worden gezien, doet deze zienswijze geen recht aan het belang hiervan voor de onderneming. Misschien draagt het niet zichtbaar bij aan de gestelde KPI’s, maar een goede fiscalist zorgt voor een daadwerkelijk betere balans.

Accountancy

Accountancy bij Mejor houdt zo veel meer in dan alleen het naleven van regels en het opstellen van cijfers. U vindt bij ons onder andere een vergaande deskundigheid op het gebied van het opstellen van jaarrekeningen, het inrichten van de administratieve organisatie en het adviseren bij bedrijfseconomische vraagstukken. We zijn voor u dus een betrouwbare zakenpartner op wie u altijd terug kunt vallen. Heeft u aanvullende expertise nodig? Dan schakelen we eenvoudig ons netwerk van specialisten in. Het doel? Een administratie die u een helder inzicht biedt in de financiële positie van uw onderneming.

Financiële administratie

Een doordacht gestructureerde financiële administratie die tot in de puntjes klopt, daar draagt Mejor graag aan bij. In de eerste plaats richt Mejor zich op Fiscale Advisering en Fiscale Compliance, maar om klanten een zo compleet mogelijk pakket te bieden, werkt Mejor samen met gespecialiseerde partners die de financiële administratie verzorgen. Voorop staat daarbij: een helder inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Mejor kijkt mee en helpt u indien nodig met het bijsturen van uw bedrijfsvoering. De juiste cijfers zijn daarbij van essentieel belang. Ze zijn een kans om het steeds beter te doen én te groeien!